Diagnòstic Keymac: el primer pas que realitza el pacient abans d'iniciar el tractament

En aquest diagnòstic és quan es detecten els bloquejos energètics que ens provoquen les dolències físiques o psíquiques i, a partir d’aquesta detecció, és quan es configura el tractament a mida per a cada pacient.

Tractament

El tractament que rep el pacient al Centre FAC és personalitzat, ja que cada persona presenta bloquejos diferents i amb diferent intensitat. El tractament consisteix en la combinació de diferents especialitats Keymac juntament amb altres teràpies complementàries per eliminar els bloquejos energètics causants de la/es patologia/es.

El Centre FAC compta amb un equip multidisciplinari de terapeutes, els quals apliquen les diferents tècniques terapèutiques que configuren el tractament del pacient. Tots els terapeutes que tracten el pacient ho fan sobre la base del diagnòstic, de manera que el pacient és tractat en equip per diversos professionals amb un objectiu comú: eradicar els bloquejos energètics detectats durant el diagnòstic.

Tenint en compte que el pacient experimenta canvis en rebre tractament, rep periòdicament un diagnòstic de seguiment per valorar la millora i reconduir el tractament si fos necessari. Així mateix, el Centre FAC duu a terme un seguiment telefònic per poder donar cobertura a les necessitats que puguin sorgir als pacients.

Durant el tractament, el pacient rep eines d’auto-tractament perquè aprengui a gestionar i alliberar les seves emocions per sí mateix, aconseguint així no tornar a bloquejar-se.

Teràpies i especialitats Keymac a Barcelona

Sol·licita més informació