EL NOSTRE MÈTODE

1.El Mètode Keymac

FAC Centre Terapèutic Alternatiu de Catalunya és un centre terapèutic on s’ofereixen teràpies complementàries que treballen el cos de forma integral per tractar qualsevol tipus de dolència física o emocional. A través d’un sistema propi d’estudi (Mètode Keymac), creat l’any 1992 per la Griselda Vidiella, avaluem l’estat de la persona, detectem els desordres energètics (bloquejos energètics), i elaborem un tractament a mida combinant diferents tècniques terapèutiques. D’aquesta manera li oferim una solució integral en la qual es treballa a nivell físic, energètic, mental, emocional i essencial.

Mitjançant el Mètode Keymac, s’alliberen tots els bloquejos energètics, es recupera el benestar de forma integral, i la persona pot manifestar tot el seu potencial i fortalesa, podent gaudir d’una vida plena i satisfactòria.

2. Què són els bloquejos energètics i per què es generen?

El cos energètic està format per un conjunt de meridians (canals pels quals circula l’energia) i Chakras (centres energètics), estant relacionats aquests últims amb glàndules endocrines, com ara les glàndules corti-coadrenals, les glàndules suprarenals, la glàndula timo, la glàndula tiroidea, la glàndula pituïtària o la glàndula hipòfisi.

El cos energètic és receptor i distribuïdor d’energia: la rep de l’alimentació, de l’aire i del sol, i un cop l’energia entra al cos, es reparteix a través dels meridians (una acció similar a la que fan les venes transportant la sang), sent aquest el mecanisme que contribueix a la reproducció cel·lular i al consegüent estat de salut.

No obstant això, quan vivim situacions doloroses (mort d’un ésser estimat, assetjament escolar, assetjament laboral, insatisfacció amb la vida d’un mateix, pèrdua de treball, dificultats econòmiques, divorcis, desenganys, frustracions, etc.) i no som capaços d’alliberar les emocions que ens provoquen aquestes situacions (ja sigui plorant, cridant, parlant, actuant, etc.), l’energia no circularà amb fluïdesa i s’estancarà.

Aquesta energia retinguda genera embossaments, provocant així bloquejos energètics, els quals absorbeixen l’energia dels òrgans que els envolten, debilitant i provocant patologies relacionades amb aquests. Per a cadascun dels bloquejos apareguts, es generen primer inflamacions i posteriorment disfuncions físiques i psíquiques, que són més o menys greus en funció del grau de creixement del bloqueig.

3. Tipus de bloquejos energètics

Els bloquejos generen trastorns que poden ser físics o emocionals. Per exemple, el bloqueig cerebral, que es localitza en els lòbuls parietals, pot ocasionar trastorns físics com les migranyes i els vertígens, i trastorns emocionals, com els pensaments encadenats que no permeten focalitzar l’atenció, dispersió, dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH), insomni, etc. Les possibles causes de la formació d’aquest tipus de bloquejos poden trobar-se en el fet de no expressar verbalment allò que es pensa o se sent.

Un altre tipus de bloqueig, per exemple, és el de plexe. En aquest cas, està localitzat al tòrax, i com a trastorns físics poden destacar-se problemes respiratoris i/o cutanis. Pel que fa als efectes emocionals que pot ocasionar, es pot produir una alteració del sistema nerviós causant estrès, ansietat, angoixa, etc.

Una menció especial per al bloqueig d’arrel o familiar

El primer bloqueig que sol originar-se és el bloqueig d’arrel o familiar, el qual és un dels més importants perquè ens desplaça del nostre eix, és a dir, d’aquells qui som realment, de la nostra personalitat única, que és qui conté la capacitat de ser feliços.

A l’allunyar-nos del nostre eix apareix el què s’anomena Holograma de Personalitat, el qual provoca pors, inseguretat i falta d’autoestima. Aquest estat obliga la persona, d’una banda, a crear-se cuirasses com a mecanisme de defensa i, de l’altra, a estar més indefensa a l’hora de generar nous bloquejos energètics.

4. Com tractem els bloquejos energètics en el Centre FAC?

1. Diagnòstic

El primer pas que realitza el pacient a FAC és una visita de diagnòstic. En aquesta sessió és quan es detecten els bloquejos energètics que ens provoquen les dolències físiques o psíquiques i, a partir d’aquesta detecció, és quan es configura el tractament a mida per a cada pacient.

2. Tractament personalitzat

El tractament que rep el pacient al Centre FAC és personalitzat, ja que cada persona presenta bloquejos diferents i amb diferent intensitat.

El tractament consisteix en la combinació de diferents especialitats Keymac juntament amb altres teràpies complementàries per eliminar els bloquejos energètics causants de la/es patologia/es.

Especialitats Keymac:

– Keypuntura: Acupuntura + tècniques Keymac

– Keyshu: Shiatsu + tècniques Keymac

– Keyveda: Massatge Ayurvèdic + tècniques Keymac

– Reflexkey: Reflexologia holística + tècniques Keymac

Teràpies complementàries: Desbloqueig emocional i físic (DEF), Reiki, Reeducació dietètica, Quiromassatge, Massatge craneo-sacral, Drenatge limfàtic, Massatge neurosedant, Reeducació d’actituds (RDA), Connexió amb l’Essència, etc.

3. Treball terapèutic en equip

El Centre FAC compta amb un equip multidisciplinari de terapeutes, els quals apliquen les diferents tècniques terapèutiques que configuren el tractament del pacient. Tots els terapeutes que tracten el pacient ho fan sobre la base del diagnòstic, de manera que el pacient és tractat en equip per diversos professionals amb un objectiu comú: eradicar els bloquejos energètics detectats durant el diagnòstic.

4. Visites de seguiment 

Tenint en compte que el pacient experimenta canvis al rebre tractament, rep periòdicament un diagnòstic de seguiment per valorar la millora i reconduir el tractament si fos necessari. D’aquesta manera, el tractament s’ajusta fidelment a l’estat actual del pacient.

5. Atenció telefònica

Amb la finalitat que el pacient se senti atès en tot moment mentre realitza el tractament, des del Centre FAC es duu a terme un seguiment telefònic per poder donar cobertura a les necessitats que puguin sorgir als pacients (dubtes, comentaris, sensacions, experiències, etc.).

6. Eines d’auto- tractament 

Durant el tractament, el pacient rep eines d’auto-tractament perquè aprengui a gestionar i alliberar les seves emocions per sí mateix, aconseguint així no tornar a bloquejar-se.  Una vegada alliberats els bloquejos, la persona ha sanat a nivell físic, emocional i mental – recuperant així el seu benestar integral-, i al seu torn, ha reconnectat amb el seu eix o Essència.  És en aquest moment quan el pacient rep l’alta.

Fes la teva pre-inscripció ara!